Powered by Smartsupp

Protiporézne rukavice, alebo jednoducho rukavice proti porezaniu, sú ochranné pracovné rukavice odolné ostrým predmetom a možnému riziku porezania ruky. Zväčša sa jedná o úplet zo špeciálnych vlákien s rôznymi prímesami, vďaka ktorým majú rukavice protiporézne vlastnosti. Ako sa rukavice ďalej rozdeľujú a načo dávať pozor pri výbere?

Protiporézne rukavice - základné rozdelenie

Najdôležitejším ukazovateľom kvality protiporéznych rukavíc je tzv. trieda protiporézu. Jedná sa o označenie odolnosti, ktoré sa označuje písmenom A, B, C, D, E, F, pričom písmeno A je základna protiporézna vlasnosť a písmeno F je najvyššia odolnosť.

Toto označenie vychádza z normy, ktorou sú protiporézne rukavice testované. Jedná sa o normu EN 388, konkrétne posledná skúška E. Preto aj toto označenie nájdeme vo výpise normy pri každej rukavici na poslednom mieste. Skúška E sa vykonáva pri takých ochranných rukaviciach, pri ktorých príde k otupení čepele. Skúška pozostáva z rezania pravouhlého vzorku čepeľou v stanovenom skúšobnom rezacom zariadení. Výsledná hodnota je sila v Newtonoch (N) nutná k prerezaniu tohto vzorku. Hodnotiaca tabuľka vyzerá následovne:

Skúška / Stupeň ochrany A B C D E F
E. Odolnosť proti prerezaniu (N) 2 5 10 15 22 30
Ochranné protiporézne rukaviceOchranné protiporézne rukavice patria k najpoužívanejším rukaviciam
Protiporézne kožené rukaviceProtiporézne nemusia byť len pletené rukavice, ale aj kožené alebo syntetické