Powered by Smartsupp

Kvalitné pracovné okuliare, ktoré bezpečne ochránia jeden z najdôležitejších zmyslov - zrak. Chráňte svoje oči pracovnými okuliarmi a nepodceňujte riziko, dokiaľ nebude neskoro. Ako vybrať najlepšie pracovné okuliare?

Normy pracovných okuliarov

Pracovné okuliare, tak ako aj všetky ostatné osobné ochranné pracovné pomôcky, musia spĺňať určite štandardy vyjadrené európskymi normami. Okuliare majú aktuálne 4 normy. Čo jednotlivé normy znamenajú?

EN 166

Základná norma, ktorú musia spĺňať všetky osobné prostriedky na ochranu očí. Ochranné okuliare podľa normy DIN EN 166 sa skladajú z tela okuliarov a zorníkov. Technické údaje zorníkov ochranných okuliarov sa uvádzajú podľa normy EN 166 v nasledujúcom poradí:

  • stupeň ochrany (iba filter)
  • identifikačná značka výrobcu
  • optická trieda (mimo prídavných zorníkov)
  • certifikačná značka (ak sa používa)
  • krátke označenie mechanickej pevnosti
  • krátke označenie odolnosti proti priľnutiu roztaveného kovu

EN 169

Norma pre zváračské okuliare. Resp. okuliare, ktoré sú určené na ochranu zamestnancov pri nasledujúcich prácach: ľahké rezanie autogénom, spájkovanie natvrdo, zváranie, drážkovanie elektrickým oblúkom alebo plazmové tavné rezanie.

Pri každých okuliaroch sa nachádza aj stupeň ochrany, ktorú poskytujú. Norma pozná 6 stupňov, pričom vyšší stupeň poskytuje lepšiu ochranu.

Stupeň ochrany Popis
1,7 Pre osoby asistujúce pri zváraní, proti ultrafialovému žiareniu a jasnému rozptýlenému svetlu
2 Ľahké rezanie autogénom
3 Čistenie hrdze plameňom, rezanie autogénom, zváranie ľahkých kovov
4 Zváranie a spájkovanie natvrdo do 70 l acetylénu/hod., rezanie autogénom do 900 l kyslíka/hod., zváranie ocele a sivej zliatiny, zváranie ľahkých kovov
5 Zváranie a spájkovanie natvrdo od 70 do 200 l acetylénu/hod., rezanie autogénom od 2 000 do 4 000 l kyslúika/hod.
6 Zváranie a spájkovanie natvrdo od 200 do 800 l acetylénu/hod., rezanie autogénom od 2 000 do 4 000 l kyslúika/hod.

EN 170

Norma pre filtre proti ultrafialovému žiareniu. Tu nájdeme všetky pracovné okuliare s UV filtrom.

Norma DIN EN 170 definuje stupne ochrany a požiadavky týkajúce sa priepustnosti pre filtre proti ultrafialovému žiareniu v rámci štandardov upravujúcich požiadavky na výrobky. Pri príliš dlhom pôsobení ultrafialového svetla na šošovku oka môže dôjsť k strate transparentnosti šošovky, čo môže viesť k negatívnym vplyvom na zrak či dokonca k strate zraku.

EN 172

Norma pre protislnečné filtre na používanie v priemysle, teda slnečné pracovné okuliare.

Ako súčasť špeciálnych noriem týkajúcich sa osobnej ochrany očí opisuje norma DIN EN 172 požiadavky na fyzikálne vlastnosti filtrov, ktoré sa používajú na tlmenie slnečných lúčov v priemyselných odvetviach. V rámci týchto vlastností sú uvedené napríklad mechanické a optické charakteristiky protislnečných filtrov a požiadavky platné pre tieto filtre.

Všetky podkategórie