Jednorázové rukavice, nitrilové, uvex u-fit strong N2000, balenie 50 ks


Uvex

Kód produktu: P00192 Doprava a platba

16,50 €

Spresnite výber produktu
Varianta neexistuje
S M

Uvex

Kód produktu: P00192 Doprava a platba

uvex u-fit strong N2000

  • zosilnená jednorazová rukavica vyrobená z nitrilového kaučuku (0,20 mm)
  • ochrana pred striekancami pri manipulácii s mnohými chemikáliami
  • dobrý úchop
  • vynikajúci hmatový vnem
  • veľmi dobrá mechanická pevnosť
  • bez obsahu silikónov na základe testu prítomnosti stopových množstiev
  • oblasti použitia: laboratórium, chemický priemysel, jemná montáž, lakovacie práce, čistiace práce, potravinársky priemysel

Normy a testy

EN 374-1:2016

V skúške normy EN 374-1:2016 (Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliám a mikroorganizmom) získali rukavice uvex u-fit strong N2000 výsledok J K L O P S T. Výsledky sú zvýraznené v hodnotiacej tabuľke.

Kód Chemikália Číslo CAS Trieda
A Metanol 67-56-1 Primárny alkohol
B Acetón 67-64-1 Ketón
C Acetonitril 75-05-8 Nitrilová zlúčenina
D Dichlorometan 75-09-2 Chlórovaný uhľovodík
E Sirouhlík 75-15-0 Organická zlúčenina obsahujúca síru
F Toluén 108-88-3 Aromatický uhľovodík
G Dietylamin 109-89-7 Amin
H Tetrahydrofuran 109-99-9 Heterocyklická éterová zlúčenina
I Etylacetát 141-78-6 Ester
J n-heptan 142-82-5 Nasýtený uhľovodík
K Hydroxid sodný, 40% 1310-73-2 Anorganická zásada
L Kyselina sírová, 96% 7664-93-9 Anorganická minerálna kyselina, oxidačná
M Kyselina dusičná, 65% 7697-37-2 Anorganická minerálna kyselina, oxidačná
N Kyselina octová, 99% 64-19-7 Organická kyselina
O Hydroxid amónny, 25% 1336-21-6 Organická zásada
P Peroxid vodíka, 30% 7722-84-1 Peroxid
S Kyselina fluorovodíková, 40% 7664-39-3 Anorganická minerálna kyselina
T Formaldehyd, 37% 50-00-0 Aldehyd
Parametre
Norma EN ISO 374-1, EN ISO 374-5
EN 374 - Odolnosť proti chemikáliám J, K, L, O, P, S, T
Katalógové číslo 60962