Chemické rukavice uvex u-chem 3100, čierne


Uvex

Kód produktu: P00189 Doprava a platba

8,20 €

Spresnite výber produktu
Varianta neexistuje
8 11

Uvex

Kód produktu: P00189 Doprava a platba

  • dokonalá kombinácia ochrany proti nebezpečným chemikáliám a dobrého úchopu
  • veľmi dobrá mechanická ochrana
  • dobrý ergonomický tvar
  • dobrá odolnosť proti mnohým chemikáliám
  • veľmi dobrý úchop v mokrých a mastných podmienkach
  • veľmi vysoká ohybnosť
  • oblasti použitia: chemický priemysel, automobilový priemysel, kovoobrábací priemysel, mechanický priemysel, pieskovacie práce

Normy a testy

EN 388:2016

V skúške normy EN 388:2016 (Ochranné rukavice proti mechanickým rizikám) získali rukavice uvex u-chem 3100 výsledok 4 1 2 1 X. Výsledky sú zvýraznené v hodnotiacej tabuľke.

Skúška / Stupeň ochrany 1 2 3 4 5
A. Odolnosť proti oderu (počet otáčok) 100 500 2000 8000
B. Odolnosť proti prerezaniu (index) 1,5 2,5 5 10 20
C. Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu (N) 10 25 50 75
D. Odolnosť proti pretlačeniu (N) 20 60 100 250

EN 374-1:2016

V skúške normy EN 374-1:2016 (Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliám a mikroorganizmom) získali rukavice uvex u-chem 3100 výsledok A J K L M O. Výsledky sú zvýraznené v hodnotiacej tabuľke.

Kód Chemikália Číslo CAS Trieda
A Metanol 67-56-1 Primárny alkohol
B Acetón 67-64-1 Ketón
C Acetonitril 75-05-8 Nitrilová zlúčenina
D Dichlorometan 75-09-2 Chlórovaný uhľovodík
E Sirouhlík 75-15-0 Organická zlúčenina obsahujúca síru
F Toluén 108-88-3 Aromatický uhľovodík
G Dietylamin 109-89-7 Amin
H Tetrahydrofuran 109-99-9 Heterocyklická éterová zlúčenina
I Etylacetát 141-78-6 Ester
J n-heptan 142-82-5 Nasýtený uhľovodík
K Hydroxid sodný, 40% 1310-73-2 Anorganická zásada
L Kyselina sírová, 96% 7664-93-9 Anorganická minerálna kyselina, oxidačná
M Kyselina dusičná, 65% 7697-37-2 Anorganická minerálna kyselina, oxidačná
N Kyselina octová, 99% 64-19-7 Organická kyselina
O Hydroxid amónny, 25% 1336-21-6 Organická zásada
P Peroxid vodíka, 30% 7722-84-1 Peroxid
S Kyselina fluorovodíková, 40% 7664-39-3 Anorganická minerálna kyselina
T Formaldehyd, 37% 50-00-0 Aldehyd
Parametre
Norma EN 388:2016, EN ISO 374-1
EN 388 - Odolnosť mechanické riziká 4 1 2 1 X
EN 374 - Odolnosť proti chemikáliám A, J, K, L, M, O
Katalógové číslo 60968